Ноември 2023
ПоВтСрЧвПтСъНе
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   

Процедури по ЗОП

„ ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ВИТОША“

03.08.2017 16:37:34

Шаблон за обществена поръчка (тук можете да въведете кратко въведение за Вашата ОП; това въведение е видимо в публичната част на приложението).

„Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на детски градини на територията на Район Витоша - СО“.

24.06.2017 09:01:36

Шаблон за обществена поръчка (тук можете да въведете кратко въведение за Вашата ОП; това въведение е видимо в публичната част на приложението).

„Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни дейности по "Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради"

18.05.2017 13:24:01

СО-район „Витоша“ обявява ОП с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни дейности по "Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради", на територията на Столична община, район „Витоша“

„ТЕКУЩ РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА (УЛИЧНА, ПЪТНА МРЕЖА И СЪОРЪЖЕНИЯ КЪМ НЕЯ) НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН ВИТОША - СО ЗА 2017 г.“

11.05.2017 13:17:50

„ТЕКУЩ РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА (УЛИЧНА, ПЪТНА МРЕЖА И СЪОРЪЖЕНИЯ КЪМ НЕЯ) НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН ВИТОША - СО ЗА 2017 г.

„ТЕКУЩ РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА (УЛИЧНА, ПЪТНА МРЕЖА И СЪОРЪЖЕНИЯ КЪМ НЕЯ) НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН ВИТОША - СО ЗА 2017 г.“

11.05.2017 13:17:50

„ТЕКУЩ РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА (УЛИЧНА, ПЪТНА МРЕЖА И СЪОРЪЖЕНИЯ КЪМ НЕЯ) НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН ВИТОША - СО ЗА 2017 г.

Обновяване на много-фамилни жилищни сгради

03.04.2017 16:23:30

Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район "Витоша, във връзка с "Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради", приета с ПМС 18/02.02.2015 г. За сграда с административен адрес гр.София, 1618, жк.Бъкстон, ул.Ген Суворов 28А, бл.41