„Подобряване на енергийната ефективност на сградата на 2ро СУ „Академик Емилиян Станев“

Район Витоша – СО, обявява  открита обществена поръчка по ЗОП с  предмет: Подобряване на енергийната ефективност на сградата на 2ро СУ „Академик Емилиян Станев“ - гр. София, ул. „Генерал Суворов“ № 36, Район Витоша, Столична община.

Обявление

01.04.2020 12:12:57