Обновяване на много-фамилни жилищни сгради

Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район "Витоша, във връзка с "Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради", приета с ПМС 18/02.02.2015 г. За сграда с административен адрес гр.София, 1618, жк.Бъкстон, ул.Ген Суворов 28А, бл.41

Обявление

03.04.2017 16:22:55