Ноември 2023
ПоВтСрЧвПтСъНе
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   

Събиране на оферти с обява или покани до определени лица

Обзавеждане, оборудване и ремонт на лекарски кабинети в общинските учебни и детски заведения на територията на Район Витоша, Столична община

01.03.2017 10:11:24

Обособена позиция №1: „Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за лекарските кабинети в общински учебни и детски заведения на територията на Район Витоша“. Обособена позиция №2: „Ремонт на лекарските кабинети в общински учебни и детски заведения на територията на Район Витоша“.