Събиране на оферти с обява или покани до определени лица

Обзавеждане, оборудване и ремонт на лекарски кабинети в общинските учебни и детски заведения на територията на Район Витоша, Столична община

01.03.2017 10:11:24

Обособена позиция №1: „Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за лекарските кабинети в общински учебни и детски заведения на територията на Район Витоша“. Обособена позиция №2: „Ремонт на лекарските кабинети в общински учебни и детски заведения на територията на Район Витоша“.