Публични покани

Примерна публична покана: Доставка на софтуерни лицензи за общинска администрация Бургас.

08.07.2014 19:38:00

Доставка на софтуерни лицензи за NetSupport Manager за 410 потребители с включена едногодишна поддръжка, с актуализации на софтуера, при условия 24х7.