Октомври 2023
ПоВтСрЧвПтСъНе
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     

Шаблон за публична покана (тук можете да въведете по-описателно име/заглавие на Вашата ПП; помага за индексирането)

Район Витоша – СО, в качеството си на Възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 9, предл. второ от Закона за обществените поръчки (ЗОП), на основание чл. 82, ал. 4, т. 1 от ЗОП, във връзка с Рамково споразумение №РВТ20-ДГ55-9/30.07.2020 г., обявява обществена поръчка за вътрешен конкурентен избор с предмет: „Текущи ремонти в сгради от образователната инфраструктура на територията на Район Витоша, Столична община“, свключени следните три подобекта:

(1) Подобект 1: „Текущ ремонт на покрива на ДГ № 46 „Жива вода“, с административен адрес гр. София, ул. „Крайречна“ № 9, кв. „Симеоново“, Район Витоша, Столична община“;

(2) Подобект 2: „Текущ ремонт на класни стаи и коридор в 64то ОУ „Цар Симеон Велики“,  с административен адрес гр. София, ул. „Симеоновска“ № 1, кв. „Симеоново“, Район Витоша, Столична община

и

(3) Подобект 3: „Подмяна на вътрешно-отоплителна инсталация и ремонтно-възстановителни работи в сградата на ДГ № 112 „Детски свят“, с административен адрес гр. София, ул. „Детски мир” № 5, Район Витоша, Столична община“.

Публична покана

01.01.1970 02:00:00

Документация

01.01.1970 02:00:00

Протокол

01.01.1970 02:00:00