Документация

Документи
Общи условия 2019-11-01 13:53:16 Изтеглете файл
Проект на Договор 2019-11-01 13:50:46 Изтеглете файл
Количествено Стойностна Сметка 2019-11-01 13:50:23 Изтеглете файл
Ценова оферта 2019-11-01 13:49:50 Изтеглете файл
Техническо предложение 2019-11-01 13:48:32 Изтеглете файл
Техническа спецификация 2019-10-31 16:34:02 Изтеглете файл
assets/resourcedocuments/1876/Техн. спецификации УО.pdf
Декларация по чл.192 от ЗОП 2019-10-31 16:29:39 Изтеглете файл