Юли 2024
ПоВтСрЧвПтСъНе
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

„Инженеринг (проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор) на обект: „Изграждане на спортен център на открито в УПИ II-за спортен център, кв. 70а, м. „в.з. Симеоново-Север-Разширение

Район Витоша – СО, в качеството си на Възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 9, предл. второ от Закона за обществените поръчки (ЗОП), на основание чл. 82, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП, във връзка с Рамково споразумение №РВТ20-ДГ55-9/30.07.2020 г., обявява обществена поръчка за вътрешен конкурентен избор с предмет: Инженеринг (проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор) на обект: „Изграждане на спортен център на открито в УПИ II-за спортен център, кв. 70а, м. „в.з. Симеоново-Север-Разширение“, на територията на Район Витоша – СО“.

Публична покана

01.01.1970 02:00:00

Документация

01.01.1970 02:00:00

Протокол

01.01.1970 02:00:00