Столична община – район „Витоша“, обявява открита обществена поръчка с предмет: „ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДАТА НА 2 СУ „АКАДЕМИК ЕМИЛИЯН СТАНЕВ" - ГР. СОФИЯ, УЛ. „ГЕНЕРАЛ СУВОРОВ“ № 36, РАЙОН „ВИТОША“, СТОЛИЧНА ОБЩИНА“

Тук трябва да въведете текста на Вашата ОП. 

Обявление

29.12.2017 10:58:26