Решения на възложителите за завършване на процедурите