„ ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ВИТОША“

Друга информация

01.01.1970 02:00:00