Юли 2024
ПоВтСрЧвПтСъНе
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА

СО-район „Витоша“ обявява обществена поръчка  - публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА с две групи В ПИ 464, УПИ i, КВ. 13, М. „кв. бояна“, СТОЛИЧНА ОБЩИНА - район витошапо две обособени позиции:

Обособена позиция №1: Доставка и монтаж на мебели и оборудване“.

Обособена позиция №2:  Доставка на мек инвентар и посуда“.

Обявление

09.10.2017 16:07:32