Столична община – район „Витоша“, обявява открита обществена поръчка с предмет: „ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДАТА НА 86 ОУ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” - С. ВЛАДАЯ, УЛ. „БРЕЗОВА ГОРА” № 2, РАЙОН „ВИТОША”, СТОЛИЧНА ОБЩИНА“

Тук трябва да въведете текста на Вашата ОП. 

Обявление

29.12.2017 10:49:20